Turbofremming på hjemmebane

Lars Erik Fremming.

På Gjemselund er han en av legendene. Han fikk flere alderbestemte landskamper i ishockey før Kongsvinger ble Knights. Nå er han daglig leder for Kongsvinger Bilsenter. Og det største akutte dilemmaet er om han skal legge fotballskoene på hylla eller ikke. Lars Erik Fremming er lett fortørnet. – Gammel?! Overhodet ikke. Men jeg har to […]