Bilde av biler

Redegjørelse Åpenhetsloven 2023

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomhet: Kongsvinger Bilsenter AS

Utfylt av: Lars Erik Fremming

Dato: 30.08.2023

Rapporteringsperiode: 01.07.2022 – 30.06.2023

 

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Lerkevegen 53, 2209 Kongsvinger. Selskapet har ingen andre avdelinger.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Bilbransjeforbund.

Driftsområde

Vårt driftsområde er bilsalg, bilverksted og salg av deler.  Våre kunder er i Norge.

Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

Virksomheten er underlagt bilimportør Bertel O Steen, som en frittstående del av Bertel O Steens forhandlernettverk.

Rutiner/ retningslinjer

Vår utarbeidede ‘rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven’ er forankret hos daglig leder og ledergruppen og videre ut i selskapet.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning fra innkjøp til egen virksomhet fra våre leverandørkjeder.

Samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevet, stansing eller forebygging av negativ påvirkning, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav er alle punkter i virksomhetens interne rutiner.

I vår virksomhet skal det stilles tydelige krav knyttet til åpenhetsloven gjennom nærmere undersøkelse av aktuelle leverandører. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre primære underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Dette inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, HMS for arbeid som skjer i Norge.

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

 

Beskrivelse:

Ledergruppemøter avholdes for kartlegging av leverandørkjeder, og våre aktsomhetsvurderinger er i kontinuerlig prosess. Vi kartlegger verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.

 

Selskapets prioriterer områder er innkjøp til kjernevirksomhet. Selskapet benytter i liten grad innleie, men aktsomhetsvurderingene gjelder også for dette da det er aktuelt.

Kongsvinger Bilsenters eksisterende avtaler er inngått med seriøse aktører som forholder seg til gjeldende bestemmelser i åpenhetsloven der de er pålagt av dette.

 

Vi har gjennom våre undersøkelser i 2022/2023 ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser hos våre sjekkede leverandører. Vi har funnet noen selskaper med noe mangelfull informasjon – disse overvåkes i henhold til intern rutine.

De særskilt undersøkte finnes i selskapets egen dokumentasjon.

Informasjonskrav kan fremmes via e-post her: firmapost@kongsvingerbs.no

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Beskrivelse:

Vår virksomhet utfører valg av seriøse underleverandører i tråd med vår bedriftsinterne rutiner. Virksomheten benytter Norges Bilbransjeforbunds definisjon av seriøse underleverandører.

Vi vil kontinuerlig oppdatere våre rutiner og retningslinjer med varslingskanal i tråd med veiledning og anbefalinger fra NBF. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er nødvendig.

Selskapet har iverksatt en nærmere undersøkelse av et utvalg av våre primærleverandører.

Virksomheten har i 2023 ikke avdekket faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom sine aktsomhetsvurderinger.