Personvernerklæring for Kongsvinger Bilsenter  AS

Ditt personvern er viktig for Kongsvinger Bilsenter AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes tilgjengelighet og konfidensialitet. All vår behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Kongsvinger Bilsenter AS’ hovedvirksomhetsområde består av salg av nye og brukte biler, verksteddrift, salg av deler og kundetjenester.

Det er Kongsvinger Bilsenter AS som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Av den grunn er det Kongvsinger Bilsenter som er å anse som behandlingsansvarlig for behandlingene av personopplysninger som gjengitt nedenfor, med mindre annet er opplyst.

Hvorfor må Kongsvinger Bilsenter AS ha dine personopplysninger?

Hovedformålet med våre behandlinger av personopplysninger er at det er nødvendig for oss for å kunne gjennomføre avtalen du har inngått med oss. Det vil si at vi trenger å vite hvem du er, hvor du bor og hvordan vi kan kontakte deg. Vi trenger kunnskap om din bil og eventuelle biltjenester du kjøper av oss slik at vi kan yte deg den servicen vi er forpliktet til gjennom avtalen, men også slik at ditt nåværende og fremtidige bilhold skal fungere mest mulig smertefritt for deg. Opplysningene er også nødvendige å lagre dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil av tekniske årsaker.

Vi er forhandler av bilmerkene Mercedes-Benz og Peugeot, og er en frittstående forhandler underlagt Bertel O. Steen AS som importør.

For å kunne inngå eller oppfylle en avtale som den registrerte er part i, er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger, personalia og opplysninger knyttet til den aktuelle bilen. Videre vil vi behandle navn, kontaktinformasjon og kopi av legitimasjon/førerkort dersom du ønsker å prøvekjøre en av våre biler.

Verksteddrift omfatter verkstedtjenester som tilbys gjennom selskapets ettermarkedsavdeling, herunder verksted og delelager. For å kunne inngå eller oppfylle avtaler om verkstedtjenester er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger knyttet til betaling, samt tekniske opplysninger om bilen.

Kundetjenester: Vi tilbyr mobilitets- og finansieringsløsninger som forhandler av nye biler importert av Bertel O. Steen. Herunder også tilbyder av finansiering, forsikring og garantiordninger for brukte biler. For å kunne inngå eller oppfylle avtaler er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, opplysninger knyttet til bilen, samt økonomiske opplysninger knyttet til finansieringen. Vi vil også gjennomføre kredittsjekk av kunder.

Markedsføring: I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg vil vi kontakte deg med relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan blant annet være informasjon om (inkludert, men ikke begrenset til): EU Kontroll, bilens servicebehov, tjenester du kan benytte hos din bilforhandler, nye produkter eller andre interessante varer og tjenester knyttet til ditt kundeforhold hos oss.

Vi kommer til å forsøke å forutse dine ulike behov slik at vi kan gi deg en så relevant informasjon som mulig og at vår kundeservice ovenfor deg blir best mulig.

For å kunne gjøre dette vil dine personopplysninger bli brukt til å beregne hva du har behov for av produkter, tjenester og informasjon. Slik beregning kan bety at vi kaller inn bilen din til EU kontroll, service og vedlikehold til riktig tid.

Det kan også bety at vi tar kontakt med deg i god tid før din leasingavtale utløper, eller dersom det kommer viktig informasjon om din bilmodell.

Kongsvinger Bilsenter AS benytter telefon, post, e-post, sms, web og sosiale medier for å gi deg informasjon.

Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot å motta informasjon i ulike kanaler.

Markedsføring utover dette, nyhetsbrev, vil være basert på ditt eventuelle samtykke.

Vi benytter sosiale medier i vår markedsføring, og Facebook er den kanalen vi benytter oftest. For å skape en bedre brukeropplevelse mellom Facebook og vår nettside har vi installert Facebooks «pixel» – et skript som måler trafikk på tvers av Facebook og våre nettsider. Dataene som samles inn av pixelen benyttes til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. Her kan du lese mer om Facebook pixel.

Hvor hentes personopplysningene fra?

Personopplysningene hentes fra dine ulike møtepunkter med Kongsvinger Bilsenter eller Bertel O Steens organisasjon, inkludert, men ikke begrenset til: Avtaledokumenter, motorvognregisteret, personoppslagstjenester, kontakt via web, webskjemaer for å bestille tjenester, kundeservice m.m.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med andre selskap innenfor vårt forretningsområde i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

For enkelte tjenester vil det være nødvendig å overføre personopplysningene dine til tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen, eksempelvis finansieringsselskaper.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Databehandleravtaler

Kongsvinger Bilsenter AS inngår databehandleravtale med virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Bertel O. Steen er databehandler gjennom å drifte IT-systemene på vegne av de frittstående forhandlerne, som Kongsvinger Bilsenter AS, som er behandlingsansvarlige.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Kongsvinger Bilsenter AS som behandlingsansvarlig lagres som hovedregel på servere i Norge og EU/EØS – alternativt forskriftsmessig arkivert med begrenset tilgang

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til: firmapost@kongsvingerbs.no, eller eventuelt per post til Kongsvinger Bilsenter AS, Lerkevegn 53, 2209 Kongsvinger.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte, for å fremme bevissthet om retningslinjer og rutiner for personvern.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne fram til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud.

Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du – for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang.- har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *avslå – informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger i tilbudene våre.

Vår nettside www.kongsvingerbs.no, benytter informasjonskapsler fra wordpress og jetpak. Dette er lokalt lagrede kapsler, som ikke er tredjeparts informasjonskapsler.