bildet viser byggeplass

Fjernet monstertank

Det er ikke den største jobben Hedmark Service har hatt, men den første her i distriktet. Nylig fjernet de to store, nedgravde avfallstanker fra grunnen til Kongsvinger Bilsenter AS, og gjorde miljøsamvittigheten til bilsenterleder Lars Erik Fremming enda grønnere og renere.

 

– Det er imponerende og forbilledlig det de gjør her på bilsenteret. Her følger de forskriftene til punkt og prikke, og sørger for å utbedre avfallsanlegget med en gang det er noe som ikke er helt som det skal. Dette er et eksempel til etterfølgelse for mange andre virksomheter her i distriktet, sier service og prosjektleder Stephan Aurbakken og Trond Arne Solberg hos Hedmark Service AS.

 

Stephan - Hedmark Service
Stephan – Hedmark Service

Fant stor ukjent tank

Det var under en rutineinspeksjon av det nedgravde avfallsanlegget til Kongsvinger Bilsenter AS i november i fjor at Aurbakken og Solberg fant en lekkasje i en stor oljeutskiller. Dette er et av tjenesteområdene til Hedmark Service AS, som har tilholdssted tvers over riksveien fra Kongsvinger Bilsenter AS.

– Vi fant ut at det lekket vann inn i tanken, og da tok ikke bilsenteret noen sjanser. De ville at vi skulle bytte ut oljeutskilleren så raskt som mulig, forteller servicelederne.

Arbeidet var egentlig beregnet til et par dager, men problemene viste seg å være langt større enn man først antok.

– Det viste seg at en del av rørene var modne for utskifting, og vi fant i tillegg en stor tank på fremsiden av bygget. Ingen visste hvilken funksjon den hadde eller hvorfor den fortsatt eksisterte.

 

Hedmark Service i arbeid
Hedmark Service i arbeid

 

Skal være en selvfølge

Etter nærmere undersøkelser viste det seg at den ukjente tanken var en oljeutskiller som hadde vært benyttet av Fina-stasjonen som lå på eiendommen en gang i tiden, men som skal ha blitt lagt ned en gang tidlig på 80-tallet. Lars Erik Fremming ville ha den gamle miljøsynderen fjernet så raskt som mulig, få erstattet den lekke oljeutskilleren som bilsenteret benytter, og utbedret alle andre feil og mangler.

– Det skulle bare mangle at vi ikke tar miljøet på største alvor. Vi skriver 2021, og da skal dette være i orden. Vi gjør naturligvis alt vi kan for å ta vare på miljøet, sier Lars Erik Fremming.

 

Så grønne som overhodet mulig

Den gamle tanken viste seg å være et 18 kubikkmeter stort og ni meter langt monster. Jobben, som etter planen skulle tatt et par dager, tok i stedet et par uker, og fremdeles gjenstår asfaltering av det store området som måtte graves opp. Men Lars Erik Fremming er fornøyd.

– Det ble jo mye mer omfattende arbeid enn vi hadde regnet med og budsjettert med. Jeg innrømmer gjerne at det gjør litt vondt å bruke så mye penger på et prosjekt vi bare graver ned i bakken. Denne investeringen hjelper oss heller ikke å selge flere biler, men da Hedmark Service fant lekkasjen var det aldri et alternativ å lukke øynene og ikke ta det på alvor. Og det viktigste er at alt nå er i orden, og at virksomheten vår ikke utgjør noen fare for miljøet. Vi får jo en stadig grønnere og mer miljøvennlig bilpark, så vi føler det naturlig å gjøre hele virksomheten vår så grønn som overhodet mulig, mener bilsentersjefen.

– Jeg vil gjerne passe på å rose hele teamet fra Hedmark Service som har vært her og utført jobben også. Dette er løsningsorienterte og profesjonelle folk, som har lett etter løsninger, ikke problemer, og utført jobben på ypperlig vis.